Internet trgovina

PODATCI O PODUZEĆU


Nolus, obrt za trgovinu

Franka Lisice 57

23000 Zadar

E-pošta: info.nolus@gmail.com

Obrt je upisan u obrtni registar pod matičnim brojem 98404784, dana 20.04.2022. u Zadru

Transakcijski račun

Raiffeisen Bank Zagreb (RBA ): HR9424840081135260855
OIB: 77990522253
Matični br.:
98404784